Tekstvak: e n   a q u e l   a m o r   i n m e n s o

 

 

 

Tekstvak:
Tekstvak:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Een geschiedenis met God

In de tweede helft van de twaalfde eeuw vestigden zich leken, vermoedelijk met de kruis-

tochten en bedevaarten naar het Heilig Land overgekomen, in het Karmelgebergte.

Daar bouwden zij zich een bidplaats, toegewijd aan de Maagd Maria. In de omgeving van de

plaats, waar volgens de traditie Elia had verbleven, leidden ze in navolging van deze grote

profeet een beschouwend leven.

 

Maria en Elia zullen op de Karmel een blijvend stempel drukken. Weldra beschouwen de

'Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel' Elia als hun stichter. Al kan deze eliaanse

afstamming van de orde op historisch vlak niet langer gehandhaafd worden, toch blijft de

profeet het prototype van de karmeliet. In het biddend omgaan met God, zoals hij dit mocht

ervaren in het 'suizen van een zachte bries' (1 Kon. 19, 12), vond Elia de voeding voor zijn

apostolische inzet. 'Ik heb vurig geijverd voor Jahwe, de God van de legerscharen.'

(1Kon. 19, 10), kon hij bekennen.

 

Deze bekentenis heeft de Karmel als leuze overgenomen. In deze beginperiode van de karmel-

geschiedenis wordt bijna uitsluitend het eremitisch-contemplatief aspect van de eliaanse

spiritualiteit beleefd. 'Het Boek van de eerste Monniken' naar alle waarschijnlijkheid in de 14e

eeuw door een niet-karmeliet geschreven doch steeds als karmelitaans erfgoed beschouwd,

spoort de lezer aan tot de 'beoefening van de deugd', die erin bestaat 'God een heilig en zuiver

hart aan te bieden dat vrij is van elke zonde'. Vervolgens wordt het 'smaken en ervaren van de

goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie' als een loutere gave van

de Heer, benadrukt.

God leeft!

Ik sta voor zijn

Aanschijn.

 

Home

Godsliefde

Geschiedenis met God

Karmelieten OCD

Monialen OCD

Seculiere Karmel OCDS

 

 

 

 

ORDE VAN DE TERESIAANSE KARMEL OCD_OCDS

 (1 Kon. 17,1)