Tekstvak:   e n   a q u e l   a m o r   i n m e n s o
Tekstvak: Godsliefde

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Tekstvak:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Tekstvak:

De laatste decennia is ons leven steeds meer in de ban geraakt van de professionalisering van ons werk.

Beroep en ambt brachten nieuwe kringen mee van sociale contacten, hetgeen vaak een versnippering

betekende van relaties en verplichtingen. Nu wordt ons leven niet meer beheerst door het oude ordes-

kader, maar door concrete vriendschapsbanden onder elkaar, geworteld in de geschiedenis, neergelegd

in vele verhalen, en verzorgd door regelmatige aandacht en samenkomst.

 

De onderlinge band binnen het afzonderlijk convent is verbreed naar een samenhang met alle leden van

de provincie. Ook wij zijn verweven met de hedendaagse cultuur van individuele keuze, verantwoordelijk-

heid en solidariteit. Wij bouwen een tent op eigen plaats in de omgang met de anderen. Johannes van

het Kruis : 'Om het huis van de geest definitief tot stand te brengen is alleen nodig dat men in zuiver

geloof voorbijgaat aan alle vermogens en genietingen en geestelijke verlangens ( Bestijging 11, 1, 2).

Johannes praat over de uittocht van het geloof uit het licht van de zinnen en van het verstand, en uit de

aandriften en verlangens op geestelijk niveau, een tocht door de nacht van de zinnen en de nacht van de

geest. Hij spreekt over een scheiding die ruimte doet ontstaan ; hoe meer ruimte hoe meer vrijheid voor

het geloof, de hoop en de liefde. De Karmel als tocht en als ruimte. Alle leden van de orde kunnen bouwen

aan tijdelijke ontmoetingsplaatsen, aan tijden en plaatsen, waarin mensen werkelijk aanwezig kunnen zijn,

waarin het moment gegeven wordt om tegenwoordig te zijn, hier en nu, in gesprekken die de alledaagse

haast doorbreken. We kunnen ontmoetingsplaatsen scheppen door onze gastvrijheid in onze huizen en

onze instituten, door nabij proberen te zijn aan de ziel van onszelf en aan de diepste waardigheid van de

ander ; door dat gelaat te dienen dat kan tonen en verbergen. Daartoe mag een woord van Edith Stein

dienen: 'Hoe meer men zich laat aantrekken en binnenhalen in God, hoe meer men ook uit zichzelf moet

treden en in de wereld binnengaan om er het goddelijk leven in te bergen.' of : 'Indien God in ons is en

indien Hij de liefde is, kan het niet anders dan dat wij onze broeders beminnen. Daarom juist is onze

naastenliefde de maat van onze Godsliefde.' - Karmelieten OCD Nederland

ORDE VAN DE TERESIAANSE KARMEL OCD_OCDS