Tekstvak: e n   a q u e l   a m o r   i n m e n s o
Tekstvak:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

Albertus,

 

door Gods genade geroepen tot patriarch van de Kerk te Jeruzalem, aan de in Christus beminde

zonen B. en de andere eremieten, die onder zijn gehoorzaamheid bij de Bron in het Karmel-

gebergte verblijven : Heil in de Heer en zegen van de Heilige Geest. Veelvuldig en op velerlei

wijzen hebben de heilige vaderen ontworpen, hoe ieder, tot welk verband hij ook behoort, of

welke religieuze leefwijze hij ook gekozen heeft, in het gevolg van Jezus Christus moet leven en

hem trouw moet dienen vanuit een zuiver hart en een goed besef. Welnu, omdat jullie van ons

vragen, dat wij naar jullie voornemen jullie een leefmodel geven, waaraan je je voortaan moet

houden, bepalen wij ten eerste dit : dat je één van jullie als prior hebt, die vanuit de eensgezinde

instemming van allen of van het grootste en verstandigste deel tot deze taak gekozen wordt, aan

wie ieder van de anderen gehoorzaamheid belooft en er zich op toelegt de belofte daadwerkelijk

te onderhouden. Laten jullie bovendien, overeenkomstig de ligging van de plaats, die jullie

voornemens zijn te bewonen, ieder afzonderlijk afzonderlijke, afgescheiden cellen hebben zoals

door de beschikking van de prior zelf en met instemming van de andere broeders of van het

verstandigste deel deze cellen aan ieder worden toegewezen.

 

 

 

 

 

Regel van Albertus van Jeruzalem

ORDE VAN DE TERESIAANSE KARMEL OCD_OCDS

Heil

in de Heer