Tekstvak: e n   a q u e l   a m o r   i n m e n s o
Tekstvak:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

En het zij geen enkele broeder geoorloofd, tenzij met verlof van de prior, die het op dat moment

zal zijn, de hem toegedachte plaats te wijzigen of met een ander te ruilen. De cel van de prior zij

bij de ingang van de plaats, opdat hij als eerste ontmoet wie naar deze plaats komen, en naar zijn

oordeel en beschikking verder alles verloopt wat gedaan moet worden. Laten zij ieder afzonderlijk

in hun cellen blijven of in de buurt daarvan, dag en nacht in de Wijzing van de Heer zich

bezinnend en in gebeden wakend, tenzij zij met andere recht matige bezigheden bezet zijn.

Laten zij die geletterd zijn en de psalmen kunnen lezen, op de afzonderlijke uren die psalmen

zeggen, die volgens de bepalingen van de heilige vaderen en de goedgekeurde gewoonte van de

Kerk voor de afzonderlijke uren zijn aangewezen. Maar zij die niet geletterd zijn, vijfentwintig

maal het Onze Vader zeggen in de nachtwaken, behalve op zon- en feestdagen. Wij bepalen dat

in die nachtwaken het voornoemde aantal wordt verdubbeld, zodat het Onze Vader vijftig maal

gezegd wordt. Ditzelfde gebed worde echter in de morgenlofprijzing zeven maal gezegd.

Ook op de andere uren worde eveneens zevenmaal achtereen hetzelfde gebed gezegd, behalve in

de vespers, waarin je het vijftien maal moet zeggen. Laat niemand van de broeders zeggen, dat

iets hem eigen is, maar alles zij jullie gemeen en aan ieder worde toebedeeld door de hand van

de prior - dat wil zeggen :

 

 

 

 

 

 

 

Regel van Albertus van Jeruzalem

ORDE VAN DE TERESIAANSE KARMEL OCD_OCDS

In gebeden

wakend