Tekstvak: e n   a q u e l   a m o r   i n m e n s o
Tekstvak:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

maar Jij nu, broeder B., en ieder die na jou als prior wordt aangesteld, beseffen jullie altijd

en onderhouden jullie metterdaad dit, wat de Heer in het Evangelie zegt :'Alwie bij jullie de

grotere wil worden, zal je dienaar zijn, en alwie bij jullie de eerste wil zijn, zal je knecht zijn.'

Ook jullie, overige broeders, eer je prior nederig, veeleer aan Christus denkend, die hem aan het

hoofd van jullie heeft gesteld, dan aan hemzelf, en die tot de leiders van de Kerk zegt: 'Wie jullie

hoort, hoort mij, wie jullie smaadt, smaadt mij', opdat je niet het oordeel van veronachtzaming

oploopt, maar door gehoorzaamheid het loon van het eeuwig leven verdient. Dit hebben wij jullie

kort geschreven, daarmee een model vaststellend voor je doen en laten, waarnaar je moet leven.

Als iemand echter meer mocht geven dan gevraagd wordt, zal de Heer zelf, wanneer Hij terug-

komt, het hem vergoeden. Gebruik evenwel je onderscheidingsvermogen, dat het richtsnoer van

de deugden is.

 

-Deze regel werd rond 1209 ontvangen.-

 

 

 

 

 

 

Regel van Albertus van Jeruzalem

ORDE VAN DE TERESIAANSE KARMEL OCD_OCDS

richtsnoer